||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

ROLNIKU! PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

spis_rolny_Obowiazkowy.jpeg
 

W jaki sposób można się spisać?
Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzany metodami:

- samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

- samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

- bezpośrednio w  urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do internetu, mogą dokonać samospisu w Urzędzie Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, Świerczów

 

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet, telefon lub urząd gminy), może spodziewać się wizyty lub telefonu rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczęli pracę 1 października 2020 r.