SPIS ROLNY 2020


plakat_PSR_2020_spisz_sie_sam.jpeg