||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Życzenia GUS z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego

Swierczow_DzienSamorzaduTerytorialnego-1.jpeg