Życzenia GUS z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego

Swierczow_DzienSamorzaduTerytorialnego-1.jpeg