||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Komunikaty głosowe do Mieszkańców Gminy Świerczów

Apel Wójta Gminy Świerczów:

Apel Policji:

Apel Społeczny: