||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Raport z badania ankietowego wśród mieszkańców i mieszkanek gminy Świerczów