Raport z badania ankietowego wśród mieszkańców i mieszkanek gminy Świerczów