||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie projektu podziału woj. opolskiego na obwody łowieckie