||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe