||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe