Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach