||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach