||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne