||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2020 roku

Obieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2020 roku.jpeg