||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów

Plakat do druku.jpeg

Dodatkowe wiadomości znajdują się w ulotkach poniżej:

Ulotka 1.jpeg

Ulotka 2.jpeg