||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

W związku z awarią linii telefonicznej numeru 77 419 61 70 prosimy o kontakt telefoniczny pod pozostałymi numerami do urzędu tj.: 77 419 61 79 oraz 77 419 61 84

W związku z awarią linii telefonicznej numeru 77 419 61 70 prosimy o kontakt telefoniczny pod pozostałymi numerami do urzędu tj.:

77 419 61 79 oraz 77 419 61 84