W DNIU 10.04.2020r. URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 8.00-13.00          ||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW          ||

W związku z awarią linii telefonicznej numeru 77 419 61 70 prosimy o kontakt telefoniczny pod pozostałymi numerami do urzędu tj.: 77 419 61 79 oraz 77 419 61 84

W związku z awarią linii telefonicznej numeru 77 419 61 70 prosimy o kontakt telefoniczny pod pozostałymi numerami do urzędu tj.:

77 419 61 79 oraz 77 419 61 84