WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PARLAMENTARNYCH W 2019R.