||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PARLAMENTARNYCH W 2019R.