||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PARLAMENTARNYCH W 2019R.