||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

7. Święto Plonów. Targi Miodów w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu