W DNIU 10.04.2020r. URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 8.00-13.00          ||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIERCZÓW          ||

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Zarządzenie nr 70-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r..jpeg