||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Zarządzenie nr 70-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r..jpeg