||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP w dniu 15 czerwca 2019 r.

plakat - zawody strażackie 2019-1.jpeg