||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

„NAGRODA OSTOJA POKOJU” imienia Matki Ewy - ogłoszenie dotyczące składania kandydatur w 2019 roku

W imieniu samorządów województwa śląskiego, opolskiego, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminy Bytom – stron, które ustanowiły Nagrodę „Ostoja Pokoju” imienia Matki Ewy, zapraszam do składania kandydatur osób i instytucji, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

 

W tym roku Nagroda zostanie przyznana i wręczona po raz ósmy. Ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób, podmiotów zajmujących się działalnością społeczną, charytatywną na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz na rzecz mieszkańców tych województw. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i podmioty zbiorowe. Mogą ją otrzymać:

  • osoby fizyczne;

  • osoby prawne;

  • związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;

  • jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać:

  • organizacje pozarządowe;

  • organy administracji publicznej;

  • podmioty gospodarcze;

  • związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;

  • osoby fizyczne – grupy min. 5 osobowe.

 

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 397 65 93 ) z tematem oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2019”.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski/Karty usług, druki urzędowe/Wydział Polityki Społecznej/Formularz zgłoszeniowy do nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy (Druk ZZ-0.1), a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl w zakładce „Nagroda”, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W ww. miejscach również znajduje się regulamin przyznawania Nagrody. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu są także dostępne wszystkie aktualne informacje w ww. zakresie.

 

DOCNAGRODA MATKI EWY 2019 - OGŁOSZENIE.doc