||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||

Nagrodzeni członkowie Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych - Sekcja Dąbrowa