||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

program pomocy humanitarnej POMOC 2019-20 realizowany przez Fundację POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE

pol-niem pojednanie 1.jpeg

pol-niem pojednanie 2.jpeg