||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

zarządzenie nr 65-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Bąkowice.jpeg