||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

stypendia dla uczniów

Zapraszamy do zapoznania się z programami stypendialnymi Województwa Opolskiego dla najzdolniejszych uczniów Opolszczyzny

PDFStypendium Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
PDFProgram Wspieramy Najlepszych III- dla klas 7 i 8.pdf