||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

PRÓBA SYREN W dniach 28 – 30 maja 2019r. w ramach ćwiczenia RENEGADE – SAREX 19 przewiduje się możliwość uruchomienia SYREN ALARMOWYCH

próba syren.jpeg