||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów

PDFDecyzja RIM.6220.5.2017.AP 17.05.2019 r.-1.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89