||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów

PDFDecyzja RIM.622052017.AP z dnia 6.11.2019r. o umorzeniu postępowania dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89

PDFDecyzja RIM.6220.5.2017.AP z dnia 17.05.2019r o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89