||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Postanowienia 2019 r.

PDFPostanowienie.pdf dot. przedsięwzięcia polegającego na "realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów"