||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Postanowienia 2019 r.

PDFPostanowienie.pdf dot. przedsięwzięcia polegającego na "realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów"