||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Postanowienia 2019 r.

PDFPostanowienie.pdf dot. przedsięwzięcia polegającego na "realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów"