||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opracowanej we współpracy z ministerstwami, zawierającą informacje o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i zasad przyznawania pomocy, o które mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

PDFBROSZURA Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich.pdf