||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opracowanej we współpracy z ministerstwami, zawierającą informacje o aktualnych programach pomocowych i działaniach służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i zasad przyznawania pomocy, o które mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

PDFBROSZURA Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich.pdf