||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020

plakat projektu Pomysl na starcie.jpeg