||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Komunikaty informacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w  Opolu Oddział w Namysłowie dot. agrofagów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla upraw rolniczych:

PDFrzepak ozimy chowacz czterozębny.pdf
PDFrzepak ozimy chowacz brukwiaczek.pdf
PDFsucha zgnilizna kapustnych.pdf