||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Organizacja nauki szkolnej w Gminie Świerczów

Organizacja nauki szkolnej w Gminie Świerczów


 

Niniejszym informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Świerczów funkcjonować będą trzy szkoły podstawowe o strukturze klas I-VIII, tj. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Szkoła Podstawowa w Świerczowie.

Proponowane granice obwodów przedmiotowych szkół będą kształtować się następująco:

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Proponowane granice obwodu szkoły od dnia

1 września 2019 r. *

 

1.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

 

Bąkowice, ul. Szkolna 6

46-112 Świerczów

Bąkowice, Bielice, Gola, Grodziec, Wężowice

oraz przysiółki: Jaźwinka, Lipa, Skórze

 

2.

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

 

Dąbrowa, ul. Parkowa 4

46-112 Świerczów

Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Osiek, Pieczyska, Starościn, Zbica

oraz przysiółki: Górzyna, Mała Kolonia, Oziąbel, Wołcz, Zawada, Zorzów

 

3.

 

Szkoła Podstawowa w Świerczowie

 

ul. Brzeska 28

46-112 Świerczów

Biestrzykowice, Miejsce, Miodary, Świerczów

oraz przysiółki: Grabówka, Kuźnice, Przygorzele, Zielony Las.


 

* ostateczną informację o granicach obwodów szkół podamy po podjęciu przez Radę Gminy Świerczów uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku na najbliższej sesji, która planowana jest na dzień 28.03.2019 r.