||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Zmiana Funduszu Sołeckiego