||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2019 R

PDFprotokół nr XII-2019 z XII sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad XII sesji.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji XI.pdf

PDFprojekt protokołu nr XI-2019 z sesji Rady Gminy Świeczów z dnia 26 września 2019 r.pdf

 

PDFProtokół nr XI-2019 z XI sesji Rady Gminy z dnia 26 wrzesnia 2019 r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad XI sesji.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji X.pdf

PDFProtokół nr X-2019 z X sesji Rady Gminy z dnia 27 czewca 2019 r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad X sesji.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji IX.pdf
 

PDFProtokół nr IX-2019 z IX sesji Rady Gminy z dnia 13 czewca 2019 r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad IX sesji.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji VIII.pdf
 

PDFProtokół nr VIII-2019 z VIII sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji VII.pdf
 

PDFProtokół nr VII-2019 z VII sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r..pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia porzadku obrad.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjecia protokołu z sesji VI.pdf
 

PDFProtokół nr VI-2019 z VI sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2019 r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjęcia programu sesji.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjęcia protokołu z sesji V.pdf
 

PDFProtokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2019r.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie zmian wprowadzonych do prządku obrad V sesji Rady Gminy Świerczów.pdf
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie przyjęcia protokołu z sesji IV.pdf