||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Konsultacje społeczne dotyczące sieci szkół

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w dniach:

23.01.2019 r. godz. 17:00 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie,

24.01.2019 r. godz. 17:00 – w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach,

25.01.2019 r. godz. 17:00 – w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

odbędą się konsultacje społeczne dotyczące sieci szkół oraz planów i zamierzeń na przyszłość w zakresie organizacji edukacji na terenie Gminy Świerczów.

W związku z powyższym zaprasza się wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz młodszych.

Ze względu na istotę konsultowanych zagadnień proszę o niezawodne przybycie wszystkich mieszkańców Gminy Świerczów.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz