||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Świerczów na rok 2020