||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Świerczów na rok 2020