||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Świerczów na rok 2019