||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Świerczów na rok 2019