||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI, PN.: ,,Budowa izby rybackiej i ciągu pieszo-jezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”

uniewaznienie postepowania 14122018.jpeg