Podłączenie do eksploatacji studni nr 1A na ujęciu wody w Świerczowie