||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89