||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (1,45MB) dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (1,42MB) dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów" na działce nr 389/4 Świerczów, ul. Brzeska 89