||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Komunikat dotyczący ws. szacowania szkód w rolnictwie z tyt. suszy oraz informacje o formach pomocy i wsparcia dla producentów rolnych dotkniętych tegoroczną suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2018r.