||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Wybory Samorządowe kadencja 2018-2023

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyników wyborów Wójta Gminy Świerczów- ponowne głosowanie.pdf (545,59KB)
PDFKOMUNIKAT Urzędnika Wyborczego o godzinach urzędowania.pdf (105,55KB)
PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyboru Wójta Gminy Świerczów.pdf (234,60KB)
PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do Rady Gminy Świerczów.pdf (188,76KB)
PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Rady Gminy Świerczów.pdf (1,06MB)
PDFUchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Świerczów.pdf (221,51KB)
PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Świerczów.pdf (841,68KB)
PDFZmiany w składzie OKW nr 4 Świerczów.pdf (228,42KB)
PDFZmiany w składzie OKW nr 5 Świerczów.pdf (231,08KB)
PDFObwieszczenie TKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf (212,39KB)
PDFKOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września.pdf (134,04KB)
PDFKOMUNIKAT Urzędnika Wyborczego.pdf (200,65KB)
PDFkomunikat gminnej komisji wyborczej w Świerczowie z dnia 10 wrzesnia 2018.pdf (251,87KB)
PDFuchwała nr 2-2018 gminnej komisji wyborczej w Świerczowie.pdf (232,35KB)
PDFuchwała nr 1-2018 gminnej komisji wyborczej w Świerczowie.pdf (227,83KB)
PDFObwieszczenie Wójta w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze.pdf (103,79KB)
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UE.pdf (128,98KB)
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf (142,70KB)
PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf (143,58KB)
PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf (82,90KB)
PDFOBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku.pdf (54,97KB)
PDFZarządzenie nr 344--2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 sierpnia 2018r.pdf (342,21KB) w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFKALENDARZ WYBORCZY.pdf (265,47KB)
PDFWykaz urzędników wyborczych działających na obszarze Gminy Świerczów.pdf (21,83KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r..pdf (71,18KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczny radnych w wyborach w 2018r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFUchwała nr XXXIII--180--2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018r..pdf (264,95KB) w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała nr XXXIII--179--2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018r..pdf (284,88KB) w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu