||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

bez tytułu.jpeg
Szkoła Podstawowa
 w Dąbrowie
Dyrektor: Teresa Andruszków
Dąbrowa ul. Parkowa 4
46-112 Świerczów
Tel. 0774194620
Fax: 0774194620
Email:

 Strona internetowa Szkoły podstawowej w Dąbrowie