||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Szkoła Podstawowa w Świerczowie

Szkoła Podstawowa w Świerczowie
 Dyrektor:  Dorota Przybylska
 ul. Brzeska 28
 
46-112 Świerczów
 tel. (77) 419 61 17

 Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Świerczowie