||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||            KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWROTU AKCYZY            ||

Publiczne Gimnazjum w Świerczowie

Gimnazjum Publiczne w  Świerczowie
 Dyrektor:  Agnieszka Idasiak
 ul. Brzeska  
46-112 Świerczów
 tel. (77) 419 61 17

 Strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Świerczowie