||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Publiczne Gimnazjum w Świerczowie

Gimnazjum Publiczne w  Świerczowie
 Dyrektor:  Agnieszka Idasiak
 ul. Brzeska  
46-112 Świerczów
 tel. (77) 419 61 17

 Strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Świerczowie