||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||

Publiczne Gimnazjum w Świerczowie

Gimnazjum Publiczne w  Świerczowie
 Dyrektor:  Maria Żołnowska
 ul. Brzeska  
46-112 Świerczów
 tel. (077)4196117

 Strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Świerczowie