||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Postanowienia 2018

PDFPostanowienie.pdf dot.  przedsięwzięcia polegającego na " na realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów"