||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Postanowienia 2018

PDFPostanowienie.pdf dot.  przedsięwzięcia polegającego na " na realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów"