||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

UCHWAŁY 2018 R

Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018

PDFUchwała nr IV-33-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (102,45KB) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów.pdf (230,66KB)

PDFUchwała nr IV-32-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (101,74KB) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf (230,33KB)

PDFUchwała nr IV-31-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (102,19KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochocowego uprawniającego do przyznawania wsparcia w postaci posiłku.pdf (233,43KB)

PDFUchwała nr IV-30-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (200,86KB) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.pdf (214,12KB)

PDFUchwała nr IV-29-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (255,18KB) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wyboró sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.pdf (231,39KB)

PDFUchwała nr IV-28-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (802,72KB) w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przedłożenia przez komisję Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.pdf (229,75KB)

PDFUchwała nr IV-27-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (276,90KB) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2019 rok.pdf (226,91KB)

PDFUchwała nr IV-26-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (104,32KB) w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów.pdf (226,36KB)

PDFUchwała nr IV-25-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (110,98KB) w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody.pdf (223,13KB)

PDFUchwała nr IV-24-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (2,69MB) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.pdf (224,73KB)

PDFUchwała Nr IV-23-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf (1,18MB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (224,83KB)

 

Sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2018

PDFUchwała nr III-22-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf (96,31KB) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu zgromadzenia związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf (220,51KB)

PDFUchwała nr III-21-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf (99,37KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/205/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały nr XXXVIII-205-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.pdf (221,68KB)

PDFUchwała nr III-20-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf (868,44KB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r.pdf (210,24KB)

 

Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018

PDFUCHWAŁA NR II-19-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (420,45KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.pdf (237,79KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-18-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (439,79KB) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pragramu Współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (240,42KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-17-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (95,31KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów.pdf (229,99KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-16-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (102,31KB) w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.pdf (227,84KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-15-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (99,41KB) w sprawie zmiany uchwały nr XV/65/2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV-65-2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016r w sprawie poboru podatków, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.pdf (246,70KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-14-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (95,07KB) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (227,22KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO z dn. 09.01.2019 r. dot. uchwały RGŚ Nr II-14-2018.pdf (255,00KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-13-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (1,76MB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r..pdf (225,35KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-12-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (93,26KB) w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów.pdf (230,72KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-11-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (95,31KB) w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów.pdf (236,61KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-10-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (94,60KB) w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów.pdf (233,54KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-9-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (95,23KB) w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów.pdf (232,02KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-8-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (92,16KB) w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów.pdf (231,04KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-7-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (98,97KB) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji społecznej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf (233,89KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (97,85KB) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf (236,60KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (99,08KB) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf (234,79KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (98,66KB) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf (236,71KB)
 

PDFUCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf (97,32KB) w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf (236,98KB)
 

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018

PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018r.pdf (123,03KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018r.pdf (125,47KB) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów

Sesja Rady Gminy z dnia 17 października 2018

PDFUchwała Nr XXXVIII-214-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (96,68KB) w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze WO z dn. 6.11.2018 r. dot.uchwały RGŚ Nr XXXVIII-214-2018.pdf (212,62KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII-213-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (92,23KB) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów w ramach Osi Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020
PDFUchwała Nr XXXVIII-212-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (94,90KB) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XX/98//2018 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 września 2016 r.
PDFUchwała Nr XXXVIII-211-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (90,78KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/192/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVIII-210-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (91,95KB) o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
PDFUchwała Nr XXXVIII-209-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (92,62KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice, na którą składa się działka nr 278/3, stanowiącej własność Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXXVIII-208-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (94,55KB) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TMobile Polska S.A..
PDFUchwała Nr XXXVIII-207-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (95,73KB) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/188/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdującego się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXVIII-206-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (96,38KB) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/186/ 2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXVIII-205-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (91,50KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXXVIII-204-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (91,82KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXXVIII-203-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf (1,46MB)w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018

PDFUchwała Nr XXXVII-202-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (90,04KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVII-201-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (89,33KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-200-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (88,68KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-199-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (814,62KB) w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-197-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (2,37MB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXVII-196-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (88,44KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-195-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (89,26KB)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-194-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (89,10KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-193-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (87,61KB) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-192-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (710,60KB) w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVII-191-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf (93,54KB) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym
Przedszkolu w Gminie Świerczów.” w ramach Osi Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 23 maja 2018

PDFUchwała Nr XXXVI-190-2018 Rady Gminy z dnia 23 maja 2018r..pdf (93,11KB) w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Nr XXXVI-189-2018 Rady Gminy z dnia 23 maja 2018r..pdf (350,54KB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2018

PDFUchwała Nr XXXIV-188-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (91,51KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdujących się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXIV-187-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (92,56KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, garaż i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdujących się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXIV-186-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (91,81KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXIV-185-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (91,62KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. garażem i piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXIV-184-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (93,75KB) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIV-183-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (93,65KB) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIV-181-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf (487,12KB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018

PDFUchwała Nr XXXIII-180-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf (246,92KB) w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Nr XXXIII-179-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf (249,04KB) w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Nr XXXIII-178-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf (200,35KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXXIII-177-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf (412,04KB) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020
PDFUchwała Nr XXXIII-176-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf (91,72KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI / 161/ 2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów


Sesja Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018

PDFUchwała Nr XXXII-175-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf (90,17KB) sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIII-174-2018 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf (1,10MB) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Nr XXXII-173-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf (1,17MB) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXII-172-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf (96,00KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (grunty pod rowami) położonej w obrębie Dąbrowa na którą składa się działka nr 824 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.