||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||

Wzór deklaracji