Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 355

 Zarządzenie Nr 296 / 2017   

Wójta Gminy Świerczów    
 z dnia  21 listopada  2017 roku

 

      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży składników majątkowych gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)                             

     

Wójt Gminy w Świerczowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  ciągnika rolniczego Ursus C 355, rok  produkcji - 1971, Nr VIN – 126194, nr rej. OPH 9241.

Opis ciągnika:

Uszkodzona pompa wtryskowa oraz pompa podnoszenia, akumulatory do wymiany, niezbędna wymiana instalacji elektrycznej łącznie z oświetleniem, opony powyżej 10 lat, bez ważnego przeglądu, zarejestrowany.

Ciągnik można oglądać po umówieniu terminu pod nr 774196170 w. 17.

Cena   wywoławcza netto - 6000.00  zł  słownie: (sześć tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2017 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów w pokoju nr 6 I p.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 18.12.2017 r. na konto BS Świerczów 89889010240016117620030018. 

Minimalne postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny, jeżeli jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo na w/w konto. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski