||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||         UWAGA KONSULTACJE

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

    Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

                

            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu  rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej  w Urzędzie Gminy  Świerczów :

 

1. Małgorzata Siwik                        zamieszkała - Świerczów

2. Małgorzata Mosiej                      zamieszkała – Smarchowice Wielkie

3. Anna Palica                                 zamieszkała – Pokój

Wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej to dzień 29 września 2017 r. godz. 1000   w Urzędzie Gminy  Świerczów ul. Brzeska 48 pok. nr 3 ( sala narad).

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          Andrzej Gosławski