Korzyści z wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami